• info@mobtakeranrastin.com

  • تماس با ما:66009141--66011374

  • زمان :شنبه-چهارشنبه 8:30-17:30

مرکز امید(مركز ارتقاءمهارت‌هاي دانشجويان)

مرکز امید(مركز ارتقاءمهارت‌هاي دانشجويان)

مقدمه

تحصيل موفق در دانشگاه و كسب مهارت‌هاي مناسب براي دانش‌آموختگان تنها از طريق مطالعة كتاب‌هاي درسي يا منابع دانشگاهي امكان‌پذير نيست و بسياري از مهارت‌هاي لازم براي عملكرد شغلي مناسب، در برنامه درسي كنوني جايي ندارد؛ مهارت‌هايي از قبيل كار گروهي، مديريت خودي، مديريت زمان، تكنيك خوب گوش دادن و مانند اينها. براساس تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده اين مهارت‌ها در جزئي‌ترين حالت به 30 يا 40 مهارت مي‌رسد كه اغلب اين مهارت‌ها نوعي پيش‌نياز تحصيل در دانشگاه هستند و در كشورهاي پيشرفته در مقاطع پايين‌تر آموزش داده مي‌شوند. اگرچه مطالعة منسجم و كاملي در مورد توانايي‌ها و مهارت‌هاي آكادميك دانشجويان در داخل كشور انجام نشده، اما همين پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي انگشت‌شماري كه در دست مي‌باشد، نشان مي‌دهند كه بسياري از دانشجويان از ضعف در مهارت‌هاي مطالعه، ارتباط، پژوهش و... رنج مي‌برند. راهبرد معمول براي پيشگيري از اُفت تحصيلي در دانشگاه، بهبود عملكرد تحصيلي ايشان و همچنين آماده‌سازي براي ورود به جامعه و بازاركار، آموزش مهارت‌هاي مورد نياز در مراكز آموزش و ارتقاء مهارت‌هاست. تقريباً در تمامي دانشگاه‌هاي كشورهاي پيشرفته چنين مراكزي تأسيس شده‌اند و در قالب ارائه مشاوره، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، كارگاه، سمينار، انتشار بروشور كتابچه و از اين قبيل موارد به ارائة خدمت مشغولند. عدم توجه به آموزش و توسعه اين مهارت‌ها در دانشجويان، روند آموزش و يادگيري را با مشكل مواجه ساخته و قسمت زيادي از زمان آنان را تلف مي‌كند. همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه بدون كسب مهارت‌هاي آكادميك، دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ما در مواجهه با موانع شغلي و تحصيلي خود، مشكلات بسياري خواهند داشت كه اميد است با حضور در چنين مراكزي نسبت به يادگيري و ارتقاء سطح دانش و آگاهي‌هاي خود اقدام ويژه نمايند.

به اميد روزي كه شاهد اين باشيم كه دانشجويان اين سرزمين پهناور چه در حين تحصيل و چه پس از فراغت از تحصيل در كنار برخورداري از دانش علمي رشتة مورد تحصيل، از دانش و مهارت‌هاي مورد نيازشان هم بهره‌مند باشند كه در اين صورت مي‌توانند خدمت‌رسان خوبي هم براي خود و هم براي جامعه‌شان باشند.

پرواضح است كه زماني مي‌توانيم با تكيه بر استراتژي «علم و عمل» در مسير شكوفايي گام برداريم كه در كنار كسب اطلاعات كلاسيك و يادگيري فرمول‌ها و نظريات و... مهارت‌هاي كافي را نيز جهت استفاده از اين علوم در اختيار داشته باشيم و اين‌گونه است كه مي‌توانيم با شعار خودباوري و با تكيه بر اعتمادبه‌نفسي ايراني اسلامي در مسير رو به جلو گام برداريم و منتظر پيروزي‌هاي متعدد باشيم.

برخي از اين توانمندي‌ها و مهارت‌ها در قالب گروه‌هايي با عناوين زير وجود دارند كه بايد به آنها پرداخت.

- مهارت‌هاي فرهنگي اجتماعي

- مهارت‌هاي مديريتي                                                                                        

- مهارت‌هاي پزشكي (سلامت و بهداشت)

- مهارت‌هاي ارتباطي و ادراكي

- مهارت‌هاي علمي پژوهشي

- مهارت‌هاي شغلي (كارآفريني)

- مهارت‌هاي زندگي

- مهارت‌هاي هنري

- قابليت جمع‌آوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات

- درك و جهت‌گيري مثبت نسبت به رشته تحصيلي

- و...

رسالت مركز

مركز ارتقاء مهارت‌هاي دانشجويان متعهد است كه محيطي ايمن براي يادگيري و آموزش مهارت‌هاي مورد نياز قشر دانشگاهي فراهم آوردن ايشان بتوانند با بهره‌گيري از اين توانمندي در خدمت هر چه بهتر به خود، خانواده و جامعه گام‌هاي مستحكم و استواري بردارند.همچنين برنامه‌ريزي و آموزش مهارت‌ها در اين مركز بر اصول دانشجو محوري، آموزش كاربردي، بحث گروهي و دوره‌هاي كارگاهي استوار خواهد بود.

ضرورت‌ها

1. پايين بودن سطح آگاهي و دانش مهارتي در ميان دانشجويان

2. پايين بودن ظرفيت و سطح توان دانشجويان در مواجهه با مشكلات و مسائل مختلف اجتماعي، عاطفي، شغلي، زندگي و...

3. كمبود فضاي مورد نياز جهت ارتقاء برخي توانمندي‌هاي دانشجويان به‌طور خاص

4. عدم تجهيز فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها به ابزارها و مؤلفه‌هاي مهارتي و كاربردي

اهداف

1. تعالي آگاهي، بينش و دانش در خصوص مهارت‌هاي مورد نياز دانشجويان

2. آماده‌سازي دانشجويان براي ورود به اجتماع پس از فراغت از تحصيل

3. ارائه آموزش‌هاي تكميلي فرهنگي به دانشجويان در كنار تحصيل علوم و رشته‌هاي مختلف

مراحل اجرايي

با توجه به ماهيت ستادي عملكرد سازمان دانشجويان و همچنين با توجه به برخورداري از نيروهاي قوي موجود در صف يعني در شعب سازمان دانشجويان در واحدهاي جهاددانشگاهي سراسر كشور، پسنديده است كه فعاليت‌هاي مركز ارتقاء مهارت‌هاي دانشجويان ايران در ابتدا در اين شعب راه‌اندازي شود (به‌صورت كارگاه و دوره‌هاي آموزشي) و سپس در قالب يك مركز مستقل به جامعة دانشجويي كشور خدمت‌رساني نمايد.

بر اين اساس پس از تدوين برنامة آموزشي مركز و تعيين گروه‌هاي مهارت‌هاي قابل آموزش و همچنين بعد از مشخص نمودن سرفصل مطالب و عناوين آموزشي در كنار بهره‌مندي از اساتيد و مربيان مجرب و كارآزموده، اميد اين داريم كه كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي ارتقاء مهارت‌هاي دانشجويان ايران را در دانشگاه‌ها برگزار نماييم.

1. مهارت‌ برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات

2. مهارت‌ انجام كار گروهي:

شاخص‌ها:

1. اعتقاد به مفيد بودن انجام كار گروهي

2. تمرين اشكال اوليه كار گروهي در دانشگاه

3. بهره از مشاوره ديگران

4. ايجاد انگيزه در ديگران به هنگام انجام كار

5. مبادله درست اطلاعات در بين اعضاي گروه

6. بررسي و پذيرش عقايد مختلف اعضاي گروه

3. مهارت برنامه‌ريزي و سازماندهي فعاليت‌هاي شخصي:

شاخص‌‌ها:

1. انجام دادن كارها براساس برنامه تعيين‌شده

2. تنظيم اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت براي زندگي شخصي

3. تعيين اولويت در انجام فعاليت‌هاي شخصي

4. استفاده مناسب از وقت

5. قدرت تصميم‌گيري مناسب و قاطعيت در اجراي تصميم

6. قدرت ارزيابي راهكارهاي مختلف براي حل يك مسأله شخصي

7. قدرت انجام كارهاي شخصي با كيفيتي كه براي خود شخص مطلوب باشد

4. مهارت‌ تفكر انتقادي:

شاخص‌ها:

1. آگاهي از حضور پيش‌داوري‌هاي ذهني

2. دروني كردن نگاه انتقادي نسبت به انديشه‌ها و افكار شخصي

3. تقويت قدرت استدلال و استنتاج

4. مانع شدن از وارد كردن پيش‌داوري‌ها در قضاوت‌هاي شخصي

5. تفكيك ارزش‌ها از واقعيت‌ها در مرحله ارزيابي مسائل

5. مهارت شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني:

شاخص‌ها:

1. آشنايي با وظايف و مسئوليت‌هايي كه دانشجو با توجه به تخصص‌اش بايد به‌طور معمول در سازمان‌ها ايفا كند.

2. آشنايي با چارت سازماني و قواعد رسمي و غيررسمي محيط‌هاي كاري

3. آشنايي با قانون كار جمهوري اسلامي ايران

6. مهارت حل مسأله

7. مهارت جمع‌آوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات:

شاخص‌ها:

1. آشنايي با مراكز اطلاع‌رساني تخصصي

2. آشنايي با نحوه توليد داده علمي

3. آشنايي با تكنيك‌هاي تحليل اطلاعات

4. قابليت تدوين گزارش كارشناسي

5. آشنايي با ابزارها و معيارهاي طبقه‌بندي داده‌ها

6. قابليت استفاده از تكنيك‌هاي نمايش اطلاعات

8. مهارت كارآفريني و برنامه‌ريزي شغلي

پودمان مهارت‌هاي فرهنگي و اجتماعي

1) محيط‌شناسي/ زندگي در محيط جمعي

در اين مهارت، دانشجو مهارت چگونگي شناخت از محيط خود و نحوه‌ي انطباق با شرايط موجود را مي‌آموزد. علاوه بر اين روش‌هاي مشاركت و همكاري جمعي، حفظ برنامه‌ريزي‌هاي شخصي در محيط جمعي و ايجاد تعادل ميان اهداف و برنامه شخصي و زندگي جمعي به‌ويژه در محيط خوابگاهي را فرا مي‌گيرد. 

2) آگاهي از خود/ مديريت خود/ تكريم نفس/ تعالي نفس

اين مهارت از يك‌سو به دانشجو خودآگاهي‌هاي لازم را درباره‌ي خود همچون حقوق‌شناسي، ظرفيت‌شناسي، كاستي‌شناسي، رغبت‌شناسي، نيازسنجي و آرمان‌شناسي مي‌دهد و از سوي ديگر مهارت‌هاي لازم براي مديريت شخصي همچون برنامه‌ريزي شخصي، مديريت هزينه‌هاي فردي، انعطاف‌پذيري، ايجاد و حفظ نشاط و بهره‌وري از منابع موجود را در اختيار دانشجو قرار مي‌دهد.

3) مديريت هيجاني/ مقابله با استرس و هيجان

در اين مهارت دانشجو توانايي مقابله با استرس و هيجان را كسب مي‌كند. لذا اين توانايي را مي‌يابد كه با مواردي همچون ناكامي، خشم، بي‌حوصلگي، ترس، اضطراب و هيجان‌هاي شديد مقابله كند و بتواند در شرايط فشار آرامش خود را حفظ نمايد

4) تصميم‌گيري و حل مسأله/ حل مسأله (ترم سوم)/ برنامه‌ريزي

با كسب اين مهارت دانشجو مي‌تواند با ارزيابي دقيق موقعيت، تعيين اهداف به‌صورت واقع‌بينانه، تشخيص مشكلات، واقع‌نگري، ريسك‌پذيري، پيشنهاد راه‌حل‌هاي مختلف و انتخاب راه‌حل مناسب و بالاخره عمل و محك نهايي به مصالحه و حل تعارض مسائل خود بپردازد و با برنامه‌ريزي مناسب در نهايت تصميم‌گيري و حل مسأله را به‌صورت دقيق‌تر و صحيح‌تري انجام دهد.

5) ارتباط مؤثر/ ارتباط با خانواده/ ارتباط دختر و پسر/ مهارت دوست‌يابي/ الگويابي

در اين مهارت دانشجو مهارت‌هايي همچون قواعد نفوذ، مهارت گوش كردن، فنون مذاكره، معيارها و ضابطه‌هاي دوست‌يابي روش‌هاي حفظ، ارتقاء و تعالي دوستي‌ها، نحوه‌ي ارتباط دختر و پسر در دانشگاه، مديريت عاطفي و اخلاقي خانواده و ارتباط با آنها و مهارت الگويابي را مي‌آموزد.

6) تفكر خلاق و نقاد

در اين مهارت دانشجو مي‌تواند از طريق آشنايي با تفكر متقارب، تفكر متباعد، نحوه‌ي تقويت تيزبيني، حدس زدن، استفاده از نشانه‌هاي تكنيك‌ها و روش‌هاي افزايش خلاقيت و آشنايي فرآيند خلاقيت تفكر خلاق و نقاد را در خود گسترش دهد.

7) كار گروهي/ مسئوليت‌پذيري/ رقابت سالم

با كسب اين مهارت دانشجو نحوه‌ي انجام كار گروهي را مي‌آموزد. در درون اين كار گروهي نيز مهارت‌هايي همچون مسئوليت‌پذيري و رقابت سالم را در خود ارتقاء مي‌بخشد. 

8) مديريت زمان

دانشجو از طريق اين مهارت مي‌تواند مجموعه زمان‌هاي خود را براي كارهاي درسي، فوق‌ برنامه و اوقات فراغت به‌طور مناسب تقسيم‌بندي و برنامه‌ريزي كند و با مديريت صحيح بتواند به بهترين نحو از زمان‌هاي خود بهره‌مند گردد. 

پودمان مهارت‌هاي علمي

1) منبع‌شناسي

در اين مهارت دانشجو نحوه‌ي جستجوي كتابخانه‌اي و اينترنتي را مي‌آموزد. علاوه بر اين نحوه آشنايي با منابع متناسب با رشته و چگونگي ارتباط منابع با موضوعات را فرا مي‌گيرد.

2) تكنيك‌هاي تحقيق (1) مقدماتي

اين مهارت در دو بخش مقدماتي و پيشرفته ارائه مي‌شود. در بخش مقدماتي دانشجو مهارت نحوه‌ي استفاده‌ي از نرم‌افزارهاي تحقيقي، استنباط، تجزيه و تحليل اطلاعات و طراحي پرسشنامه را كسب مي‌نمايد.

3) مقاله‌نويسي

از طريق اين مهارت دانشجو آئين نگارش، مهارت مطالعه و چگونگي شروع نوشتن را مي‌آموزد تا بتواند مطالب خود را به‌صورت مقاله تهيه نمايد.

4) پروپوزال‌نويسي

دانشجو با كسب اين مهارت مسأله‌شناسي، تكنيك پروپوزال‌نويسي و پروژه‌نويسي را مي‌آموزد.

5) آشنايي با مراكز تحقيقاتي / ارتباط با مراكز تحقيقات و دانشگاهي

دانشجويان در اين مهارت ضمن آشنايي با مراكز تحقيقاتي و مجلات معتبر، نحوه‌ي تعامل با مراكز تحقيقاتي را فرا مي‌گيرند. در اين تعامل و ارتباط مهارت‌هايي چون هدف‌نامه‌نويسي، رزومه‌نويسي، نحوه‌ي شركت در سمينارها و نحوه‌ي ارائه مقالات در نشريات را مي‌آموزند.

6) مقاله‌نويسي پيشرفته

با كسب اين مهارت، دانشجويان مي‌توانند به‌صورت علمي و دقيق و مطابق با معيارهاي مقالات علمي به تهيه مقاله خود اقدام نمايند. ضمن آنكه مهارت‌هايي همچون ويرايش و نحوه‌ي نوشتن زيرنويس‌ها و منابع فارسي و انگليسي را مي‌آموزند.

7) تكنيك‌هاي تحقيق (2) پيشرفته

در اين بخش، دانشجو با تكنيك‌هاي تحقيق، كاربرد آثار، خلاصه‌نويسي و فيش‌برداري آشنا مي‌شود تا بتواند از طريق اين تكنيك‌ها تحقيقات دانشگاهي خود را پيش برد.

8) زبان

در اين مهارت دانشجويان ضمن ارتقاء سطح زبان انگليسي خود به‌عنوان زبان علمي بين‌المللي، مهارت‌هايي همچون نامه‌نويسي انگليسي و مقاله‌نويسي انگليسي را نيز كسب مي‌نمايند.

تاریخ

11 خرداد 1395

Categories

مرکز امید

جدیدترین مطالب

31 خرداد 1397 / شرکت مبتکران راستین
22 خرداد 1397 / شرکت مبتکران راستین
22 خرداد 1397 / شرکت مبتکران راستین
22 خرداد 1397 / شرکت مبتکران راستین

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه و آگاهی از جدیدترین اخبار سایت ایمیل خود را وارد کنید
عضویت